VIP Localization

Blog

Blog

view:  full / summary

Minor travelling to Ireland

Posted on 15 June, 2018 at 8:00 Comments comments (84902)
20/03/2018 13:51:48

Dear Ms Ruska,

 

I refer to your correspondence dated 20/03/2018 regarding a minor travelling to Ireland and am directed by the Minister for Justice and Equality to respond.

 

Please note the following which you may find useful regarding travel to Ireland of a minor (person under 18 years), in general and regardless of nationality.

 

Immigration Officers may ask questions to establish the identity of persons presenting at Immigration Control. These routine enquiries are in place to protect vulnerable children and those who may potentially be trafficked into the State. Carrying relevant documentation to support particular circumstances will ensure that any experience through Immigration Control will be as fast and efficient as possible.

 

In the case where a minor is travelling alone it is advisable to carry:

 

- A passport and relevant visa if applicable

 

- A letter from the child’s parent(s)/guardian giving consent for travel, with copies of the biographical page of each parent’s passport to allow for the verification of signatures.

 

- Travel itinerary and contact details for person/organisation(eg. school) responsible for the child.

 

In the case where a minor is travelling with an adult who is not a parent/legal guardian:

 

- A passport and relevant visa if applicable.

 

- A letter from the child’s parent(s)/guardian giving consent for travel with the specified adult, with copies of the

biographical page of each parent’s passport to allow for the verification of signatures.

 

- Travel itinerary.

 

We hope you appreciate the importance of the additional checks we carry out for minors travelling into Ireland and understand the reasons for them.

 

Further information can be found at:

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/travel-with-children

 

I trust this email addresses your concerns.

There is no issue with you distributing the information regarding the

requirements for minors travelling to Ireland.

 

Kind Regards

Border Management Unit

Dublin Airport,

Irish Naturalisation & Immigration Service (INIS)

Department of Justice & Equality

 


The Online Marketing Fundamentals certification

Posted on 30 May, 2017 at 13:35 Comments comments (24704)

Vēl viens sertifikāts rokās - Ievads par mārketingu tiešsaistē! Jūtos gandarīta :O 

Today I got another one certificate  - The Online Marketing Fundamentals !  Feeling satisfied :)Skaidrojums par LPSR laik´┐Ż?? izsniegtajiem dokumentiem

Posted on 20 April, 2017 at 16:30 Comments comments (38730)

Pēdējā laikā bieži vien tiek apspriests LPSR laikā izsniegto civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, t.i., dzimšanas apliecību, derīgums. Kā skaidro LR Vēstniecības Īrijā konsulārā daļa LPSR laikā izsniegtie civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti ir derīgi tikai Latvijas teritorijā, ja tie nav bojāti un ir izlasāmi. Minētos dokumentus nav iespējams apliecināt ar Apostille. Ja civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu nepieciešams uzrādīt vai iesniegt ārvalsts iestādei, saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 6.panta trešo daļu* personai minētais dokuments ir jāpieprasa atkārtoti**.

Kopš 2010.gada 31.oktobra Latvija piemēro 1987.gada 25.maija Briseles Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā, kas paredz savstarpēju atbrīvošanu no apliecināšanas ar „Apostille” prasības. Konvencija tiek piemērota tikai attiecībā uz dokumentu iesniegšanu Beļģijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Īrijā, Kiprā un Itālijā, līdz ar to Latvijā izsniegti publiski dokumenti minēto valstu institūcijās iesniedzami bez apliecināšanas ar “Apostille”.

Jāpiebilst, ka iepriekš minētie nosacījumi attiecas arī uz miršanas un laulības slēgšanas/šķiršanas apliecībām.

* Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 6.panta 3.daļa: Personai ir pienākums atkārtoti pieprasīt civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ja tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai tas izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā un šo dokumentu nepieciešams uzrādīt vai iesniegt ārvalsts iestādei.

** Sīkāka informācija par dzimšanas, laulības, miršanas apliecību vai izziņu izprasīšanu ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību pieejama vēstniecības mājaslapā http//www.mfa.gov.lv/ireland/konsulara-informacija/dzimsanas-laulibas-mirsanas-apliecibu-un-izzinu-izprasisana.


Agnese Ruska

[email protected]

20.04.2017.
Rss_feed